Bestuur samenstelling

Voorzitter:
Bart Molenaar
Willibrordusstraat 7
tel. 542541

 Secretaris:
José Brouwer – Molenaar
Noordwal
tel. 0612979741

Penningmeester/coördinator peuterspeelzaal
Anita Bulté-Metz
Fabriekspad 24
tel. 542331/0611327670

Lid:
Mirjam de Jong:  Duinlandseweg 6 telnr. 543505

Mirel Oud:  Kooiweg  telnr. 0623569961

Lid:
Marijn Oud: Noordwal 10 telnr. 0629166954

Lid en Peuterleidster:
Rina Molenaar
Kloosterpad 5
tel. 0625405943

Dorpshuisbeheerder:
Jos Bulté
Fabriekspad 24
tel. 542331 / 06-22362026