Ontstaan van de naam

Ameland telt ongeveer 3.500 inwoners. Per jaar bezoeken ook nog eens zo’n 500.000 toeristen het eiland. De oppervlakte is 27.300 hectare, waarvan 21.543 hectare water.
Buren is het meest oostelijk gelegen dorp dat grenst aan het natuurgebied “het Oerd”. In Buren vindt u een dorpshuis met de naam ’t Wantij.
Hier worden allerlei activiteiten georganiseerd voor de 670 inwoners. Hier zijn ook de peuterspeelzaal en thuiszorg het Friese Land gevestigd.
De naam ’t Wantij heeft alles te maken met het eiland: in de Noordzee stroomt de vloed van west naar oost.
Het vloedwater bereikt daardoor eerder het westelijk dan het oostelijk deel van de Waddenzee. Zo komt het water via de Vliestroom, het zeegat tussen Vlieland en Terschelling, de Waddenzee een uur eerder binnen dan via het Borndiep, het zeegat tussen Terschelling en Ameland.
Hierdoor ontmoeten de vloedstromen elkaar aan de zuidkant van een eiland niet precies ter hoogte van het midden daarvan, maar meer oostwaarts. Dit punt wordt het WANTIJ genoemd.
Als van beide zijden het water tot dit punt gevorderd is, is de stroomsnelheid sterk afgenomen. En hoe zwakker de stroomsnelheid, hoe meer slib de kans krijgt te bezinken.
Op een wantij kan daardoor bijna al het slib uit het water rustig bezinken, meer dan op andere wadplaten. De wantijen liggen dan ook altijd iets hoger dan hun omgeving.
Die van Ameland en Schiermonnikoog zelfs zodanig, dat het mogelijk is om bij laagwater over de wantijen vanaf de vaste wal naar de eilanden te lopen.