Kinderopvang Wantij

Kinderopvang  ‘t Wantij

Kinderopvang ‘t Wantij is een zelfstandig kinderopvang, waar veiligheid en eigenheid van het kind centraal staan. Wij bieden een gezellige kinderopvang aan met een open sfeer waar met ieder kind op zijn eigen niveau en behoefte gewerkt wordt.

De pedagogische leidsters bieden opvang aan voor kinderen van 0 tot 4 jaar en  tevens voor kinderen van 4 tot 13 jaar in de vorm van buitenschoolse opvang. Het dagverblijf is 51 weken per jaar open. Verder bieden wij vakantieopvang aan voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Kwaliteit

Kinderopvang ‘t Wantij staat voor kwalitatief goede opvang op Ameland. Wij vinden het belangrijk om op een verantwoorde wijze opvang en verzorging aan uw kind(eren) te bieden. Het is een plek waar ieder kind zich thuis zal(of kan) voelen. Het is een vervanging en tevens een aanvulling op de thuis situatie.

Flexibiliteit

Het is mogelijk om af en toe een extra dag te komen of een opvangdag te ruilen. In overleg met de groepsleiding wordt gekeken

of dit mogelijk is. Dit geeft veel ouders net die extra ruimte die soms nodig is.

BSO

Naast de opvang van 0 tot 4 jaar kunnen de schoolgaande kinderen bij ons terecht. We hebben speciale middelen en materialen voor de BSO kinderen. Verder streven wij er zoveel mogelijk na  om naar buiten te gaan met de BSO. In de vakantie’s zullen er ook geregeld uitjes op de agenda staan.

Kinderopvang

Kinderopvang is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. We hebben een groepsruimte met verschillende hoeken: een poppenhoek, een blokkenhoek, een babyhoek, een hoek met een grote garage met autootjes en een knutsel- en/of activiteitentafel. Verder is er een verschoonruimte en is er een aparte slaapkamer met bedjes voor kinderen die daar rustig kunnen slapen. Tevens is er buiten een grote speelplaats waar ze heerlijk kunnen spelen.

Openingstijden

Maandag en Woensdag:    Peuterspeelzaal 8.15 tot 12.15 uur aansluitend dagopvang tot 18.30 uur

Dinsdag en Donderdag:     Gecombineerde Peuterspeelzaal/Dagopvang 8.15 tot 12.15  uur en aansluitend dagopvang  tot 18.30 uur

Vrijdag:                                  Dagopvang  van 07.30 tot 18.30 uur

Halen en brengen

U kunt uw kind(eren) brengen;

Morgens tussen                      07.30 en 09.00 uur.

Morgens/ middags tussen      12.30 en 13.00 uur.

Middags tussen                      16.30 en 18.30 uur.

Klachtenregeling:

Peuterspeelzaal en Kinderopvang Wantij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen. Door op onderstaande links te klikken vindt u het klachtenreglement de folder van het klachtenloket en het certificaat van de Geschillencommissie.

klachtreglement KOV BSO ’t Wantij

Klachtenvrij-pin

folder klachtenloket

VVE beleidsplan 2022-2023

Inspectierapport Wantij Buren combi jrl 13-09-2022 (2)

http://www.dorpshuiswantij.nl/web/wp-content/uploads/2023/07/Inspectierapport-Kinderopvang-Wantij-combi-KDV-en-BSO-jrl-26-06-2023-1.pdf

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Overeenkomst ter gebruik van de meldcode kindermishandeling  

Privacyreglement

Kinderopvang ’t Wantij

Binnenweg 15, 9164 JA Buren Ameland

Telefoonnummer 0519-543127

Evt. vragen of aanmelding kan via email-adres: kov@dorpshuiswantij.nl