Kinderopvang Wantij

Kinderopvang  ‘t Wantij

Kinderopvang ‘t Wantij is een zelfstandig kinderopvang, waar veiligheid en eigenheid van het kind centraal staan. Wij bieden een gezellige kinderopvang aan met een open sfeer waar met ieder kind op zijn eigen niveau en behoefte gewerkt wordt.

De pedagogische leidsters bieden opvang aan voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Maar tevens voor kinderen van 4 tot 13 jaar in de vorm van buitenschoolse opvang. Het dagverblijf is het gehele jaar open, op dinsdag en vrijdag van 7.30 uur tot 18.30 uur. Op de woensdag van 11.30 tot 18.30 uur. Verder bieden wij op deze dagen vakantieopvang aan voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Kwaliteit

Kinderopvang ‘t Wantij staat voor kwalitatief goede opvang op Ameland. Wij vinden het belangrijk om op een verantwoorde wijze opvang en verzorging aan uw kind(eren) te bieden. Het is een plek waar ieder kind zich thuis zal(of kan) voelen. Het is een vervanging en tevens een aanvulling op de thuis situatie.

Flexibiliteit

Het is mogelijk om af en toe een extra dag te komen of een opvangdag te ruilen. In overleg met de groepsleiding wordt gekeken of dit mogelijk is. Dit geeft veel ouders net die extra ruimte die soms nodig is.

BSO

Naast de opvang van 0 tot 4 jaar kunnen de schoolgaande kinderen bij ons terecht. We halen en brengen de kinderen van school. We hebben speciale middelen en materialen voor de BSO kinderen. Tevens is er een speciale ruimte voor kinderen van 8 tot 12 jaar. We zullen zoveel mogelijke streven om naar buiten te gaan met de BSO. In de vakantie’s zullen er ook geregeld uitjes op de agenda staan.

Kinderopvang

Kinderopvang is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. We hebben een groepsruimte met verschillende hoeken: een poppenhoek, een blokkenhoek, een babyhoek, een hoek met een grote garage met autootjes en een knutsel- en/of activiteitentafel. Verder is er een verschoonruimte en is er een aparte slaapkamer met bedjes voor kinderen die daar rustig kunnen slapen. Tevens is er buiten een grote speelplaats waar ze heerlijke kunnen spelen.

Openingstijden

Dinsdag     07.30 tot 18.30 uur

Woensdag 11.30 tot 18.30 uur

Vrijdag      07.30 tot 18.30 uur

Tevens kan tegen betaling een extra verlenging aangevraagd worden. Van 07.00 tot 07.30 uur of van 18.30 tot 19.00 uur.

Halen en brengen

U kunt uw kind(eren) brengen;

Morgens tussen                      07.30 en 09.00 uur.

Morgens/ middags tussen      12.30 en 13.00 uur.

Middags tussen                      16.30 en 18.30 uur.

Klachtenregeling:

Peuterspeelzaal en Kinderopvang Wantij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen. Door op onderstaande links te klikken vindt u het klachtenreglement de folder van het klachtenloket en het certificaat van de Geschillencommissie.

klachtreglement KOV BSO ’t Wantij

folder klachtenloket

Inspectierapport Kindercentrum ’t Wantij 19-09-18

Pedagogisch beleidsplan Kinderopvang Wantij 2018-2019

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Overeenkomst ter gebruik van de meldcode kindermishandeling  

Landelijk Register Kinderopvang:

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Kdv/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=149777

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Bso/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=151521

Privacyreglement

Kinderopvang ’t Wantij

Binnenweg 15, 9164 JA Buren Ameland

Telefoonnummer 0519-543127

email-adres: kov@dorpshuiswantij.nl

 

Inspectierapport KDV en BSO t Wantij oz voor reg 04-04-17