Veiligheidsregio Fryslân

Veiligheidsregio Fryslân is een samenwerkingsverband tussen de Friese gemeenten, politie, brandweer, GGD Fryslân en de geneeskundige hulpdiensten. Samen werken wij aan de veiligheid en gezondheid van alle inwoners van Fryslân. Samenwerking, alertheid en slagvaardigheid zijn hierbij de kernbegrippen.